Cameleonten fullbelagd!

Dagliga verksamheten Cameleonten är nu fullbelagd.  Verksamhetschefen Anna Kirch berättar om varför deltagare och föräldrar är så nöjda med verksamheten.

Hur många brukare har ni plats för?
– 32 totalt, varav 20 inom Cameleonten Aktivitet och 12 inom Cameleonten Arbetsinriktning.

Hur ser fördelningen ut mellan de olika inriktningarna Aktivitet och Arbete?
– Cameleonten Aktivitet har sedan några veckor tillbaka blivit fullbelagt med beställning för den 20:e deltagaren som börjar i juni! Cameleonten Arbetsinriktning har sju deltagare och fem lediga platser.

Vilka brukare vänder Camelonten sig till?
– Personkrets 1 i LSS; personer med utvecklingsstörning och/eller autism samt Asperger Syndrom.

Vad är det som gjort Cameleonten så populär?
– Det är många saker, inte minst  för att deltagarna upplever medarbetarnas stora engagemang och kompetens för arbetet. Det har visat sig i våra brukarenkäter år efter år och jag tror och hoppas att det blir likadant detta år. Många har valt Cameleonten direkt efter gymnasiet efter att de har gjort praktik och trivts hos oss. Vidare så är deltagarna är intresserade av de arbetsuppgifter och aktiviteter som vi erbjuder; utearbete, arbete i Second Hand-butiken eller bakning. Vi erbjuder också sociala trivselaktiviteter, t.ex. discon och nu senast idag var ett gäng på kryssning till Åland. Vi har också erbjudit en stor variation mellan arbetsuppgifter för de som velat och haft förmåga till, vilket många har upplevt som stimulerande. Dessutom finns våra lokaler i ett centrum och möjliggör på det viset ett aktivt deltagande i samhällslivet, vilket är en av de grundläggande intentionerna med LSS.

Men även andra faktorer spelar in. Häromveckan träffade jag en förälder som berättade att det faktum att vi erbjuder lunch till subventionerat pris var en bidragande orsak när hon valde bland godkända utförare i hemkommunen. En annan faktor är att vi i princip alltid har verksamheten öppen, även för dem som kommer från kommuner som medger stängda dagar. Vi vet att föräldrarna till många av de deltagare som bor hemma har svårt att ordna med tillsyn om dagliga verksamheten skulle vara stängd. Generösa öppethållanden är ett sätt för oss att möta deras behov.

På bilden: Verksamhetschef Anna Kirch

Nyheter

Lediga platser

Solhjuletgruppen på Cameleonten arbetar på en bostadsrättsförening i Sollentuna.

Pilotfall sökes

Du som lever med långvarig psykisk ohälsa och råkat ut för bristande tillgänglighet.

Cameleonten Media

Nu finns en ny arbetsgrupp på Cameleonten. Vi kallar den för Cameleonten Media.

Fotomodeller på Camelonten

Cameleonten fick en förfrågan om vi hade deltagare som var intresserade av modelluppdrag för bildbyrån Maskots räkning.

Cameleonten undersöker på djupet!

Som ytterligare underlag för fortsatt utveckling av dagliga verksamhetens uppdrag och medarbetares yrkesroll, så kommer vi under de närmaste månaderna genomföra kvalitativa brukarundersökningar.

Nu går det bra för Camilla

Camilla Liljegren har varit knuten till Cameleontens dagliga verksamhet i tre år. Det senaste året har hon haft två olika praktikplatser ute på arbetsplats.

Cameleonten fyller fem år

I år är det fem år sedan Cameleontens dagliga verksamhet startade. Verksamhetschefen Anna Kirch och jobbcoachen Ulrika Sundbom har varit med från starten.

Vi trivs på BRF Solhjulet

Ja, nu är det snart jul och vi har arbetat vårt första halvår på Bostadsrättsföreningen Solhjulet.

Man kan mer än man tror.

Så säger elevassistent Johnny Lundin på Svedenskolan Mälarhöjden. Johnny har själv varit elev både på Svedenskolan Bergshamra och på Häggviks Gymnasium.

Öppna jämförelser

På denna länk från Socialstyrelsen kan du läsa mer om hur det är att jobba hos oss.

Få ett jobb!

Vi på Cameleonten kan hjälpa dig att hitta ett jobb som du trivs med. Vi ger dig det stöd du behöver för att kunna lyckas.

Gör din praktik hos oss

Du som går på gymnasiet och behöver stöd under din praktik kan göra praktik på eller genom oss.