Content slider

  • Inom kort kommer den här hemsidan ersättas av en ny. På nya hemsidan kommer alla verksamheter inom Utvecklingspedagogik finnas.

  • Inom kort kommer den här hemsidan ersättas av en ny. På nya hemsidan kommer alla verksamheter inom Utvecklingspedagogik finnas.

School

Cameleonten Aktivitet

Arbeta i secondhandbutik, med media eller som vaktmästare. Eller upplev dagen med alla dina sinnen!

Cameleonten Arbetsinriktning

Inom Cameleonten Arbetsinriktning har du placering på en arbetsplats med det stöd du behöver från en jobbcoach.

Detta är Cameleonten

En daglig verksamhet med arbetsinriktning och friskvård.

Förhandstitt

Välkommen till Cameleonten

Cameleonten är en arbetsinriktad daglig verksamhet med friskvårdsprofil som vänder sig till brukare med utvecklingsstörning eller en diagnos inom autismspektrum. Med kompetenta och engagerade medarbetare fokuserar vi på faktorer som befrämjar hälsa och ett meningsfullt liv för våra brukare.   Cameleonten erbjuder en mångfald av olika arbeten och aktiviteter för att våra arbetstagare ska uppleva största möjliga stimulans.

Cameleonten ingår i Utvecklingspedagogik

Utvecklingspedagogik Sverige AB är ett välfärdsföretag som drivits långsiktigt sedan starten 1994. Grundbulten hos Utvecklingspedagogik är, och har alltid varit, att skapa ökad kunskap, livskvalitet och delaktighet i samhället för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning. Våra verksamheter drivs med kvalitetsfokus, ständig utveckling och individuellt utformade insatser för elever och brukare.

Här kan du läsa mer om Utvecklingspedagogik