Vårt synsätt

Målet med verksamheten är att den ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som omfattas. Insatserna ska ge den enskilde möjlighet att leva som andra med sina funktionsvariationer.

Vi vill gärna bekräfta att arbetsdeltagarna klarar sina arbetsuppgifter och ge dem möjlighet att lära sig nya saker genom nya erfarenheter.

Vi vill att arbetsdeltagarna får känslan av att ha tillräckliga resurser för att kunna möta olika situationer i livet. Lyfta fram deras olika förmågor, öka självförtroendet och känslan av att vara självständig och oberoende.

Vi anpassar arbetsuppgifter och stöd efter vad du önskar och behöver. Vi har fyra olika inriktningar på vår dagliga verksamhet, beroende på ditt stödbehov och vad du vill göra.