Detta är Cameleonten

En daglig verksamhet med arbetsinriktning

 

Cameleonten är en arbetsinriktad daglig verksamhet med friskvårdsprofil som ligger vid Edsbergs torg i Sollentuna. Vi finns till för dig med exempelvis utvecklingsstörning och/eller autismspektrumdiagnos. Vi anpassar arbetsuppgifter och stöd efter vad du önskar och behöver.

Vi har fem olika grupper beroende på ditt stödbehov och vad du vill göra:

På Cameleonten är det dina intressen, styrkor  och behov som som styr över  hur din dag ser ut.  Vi vill att du ska utvecklas hos oss, men vi vet också att dagsformen kan variera och anpassar dina arbetsuppgifter efter det du behöver just nu.

Våra arbetsdeltagare har stort inflytande över det vi gör tillsammans. Vi firar årets traditioner, gör gemensamma utflykter som vi kommer överens om på arbetsplatsträffar (APT) och gemensamma planeringsdagar. 

Under veckan deltar du i en eller flera friskvårdsaktiviteter. Detta kan t ex vara promenader, simning och bowling. Men till friskvård räknar vi också kulturella upplevelser som film, picknick och museibesök.

Välkomen till oss!