Frågor och svar

Här finner du svar på de vanligaste frågorna om Cameleontens dagliga verksamhet.

Hur söker jag till Cameleontens dagliga verksamhet?

Vill du börja på Cameleonten ska du vända dig till din LSS-handläggare eller biståndsbedömare i din kommun. Läs mer här: Ansökan

 

Vad händer när jag börjat på Cameleonten?

När du börjar på Cameleonten får du en stödperson som kommer att följa och stötta dig under din tid hos oss. Tillsammans gör vi en kartläggning för att få reda på dina intressen, vad du är bra på och vad du kan behöva stöd med. Utifrån kartläggningen skapar vi arbetsuppgifter som passar dig och gör ett förslag på grundschema.

När du har arbetat en tid så utvärderar du dina arbetsuppgifter tillsammans med din stödperson. Efter det får du ett schema med det du ska arbeta med. 

 

Vad händer om jag inte längre gillar mina arbetsuppgifter?

Du utvärderar med jämna mellanrum dina arbetsuppgifter med din stödperson. Då pratar ni också om hur du trivs på Cameleonten. Efter ett sådant samtal anpassar vi arbetet så att det passar dig så bra som möjligt.  

 

Vad händer om jag inte längre trivs med min stödperson?

Trivs du inte med din stödperson har du rätt att byta. Det är viktigt att ni fungerar bra ihop! 

 

Mitt barn har nästan inget talat språk, kan hen vara hos er då?

Hos oss arbetar vi med AKK: alternativ och kompletterande kommunikation för de som behöver. Det kan handla om tecken (TAKK) eller grafiskt stöd (GAKK) som olika slags bilder, föremål eller symboler som används i kommunikationen med våra arbetstagare. Vi bemöter var och en utifrån dess egna sätt att kommunicera.

 

Jag har en anhörig som har fått beviljat daglig verksamhet, men hen är både ganska högfungerande och dessutom särbegåvad. Kan hen vara hos er?

Ja, det går bra. Vi anpassar helt arbetsuppgifter efter både intressen och funktionsnivå och strävar efter att alla ska utvecklas där de är.