Cameleonten fyller fem år

 När Ulrika började fanns det två brukare på Camelonten. Idag finns det totalt tjugosju brukare, på trettiotvå platser. Tjugo tillhör Camelonten Aktivitet och sju tillhör Camelonten Arbetsinriktning. Och efterfrågan att få börja jobba på Camelonten är har inte avtagit, snarare tvärtom. För att möta efterfrågan ansöker Cameleonten hos IVO om ytterligare fyra platser.
- När Camelonten startade formulerade man målet som att erbjuda utearbete och arbetspraktik för dem som har lindrig utvecklingsstörning och autismspektrumstörning, berättar Ulrika. Samt att allt vårt arbete skulle ha en friskvårdsprofil.

Vi lagade egen mat
Hon minns att fokus på att arbeta ute och att arbeta med kroppen var stort. Att det kunde vara ganska slitigt både för brukare och personal, minns hon också.
- Vi jobbade som vaktmästare på BRF Platån i Edsberg, delade ut tidningen ”Mitt i Sollentuna” och körde ut mat med en minibuss fyra dagar i veckan, säger hon. Dessutom lagade vi mat till personal och brukare två dagar i veckan. Vi var fullt sysselsatta. Men vi gjorde även många utflykter och övernattade på Rudebacken vid två tillfällen.
Det fokus på utearbete som fanns med från början, är fortfarande centralt i Cameleontens verksamhetsidé. De flesta brukare vill jobba fysiskt. Det som tillkommit under de senaste åren är möjligheten att arbeta i Cameleontens  secondhandbutik OM IGEN och att ha det som sin huvudsakliga sysselsättning, istället för utearbete.

Perspektivet har ändrats
Men både Anna och Ulrika upplever att perspektivet på en hel del områden har ändrats. Till Camelonten söker sig allt fler brukare med mer komplex problematik, som psykiatrisk problematik och/eller alkoholproblematik. Dessutom är det allt fler som inte har svenska som modersmål, vilket kan vara ytterligare ett hinder för den som redan har svårigheter att klara sig och göra sig förstådd på grund av sin funktionsnedsättning.
- Sedan verkar det så att allt färre av dem som är relativt högfungerande får DV beviljad som insats, säger Anna. Allt fler med lindrig utvecklingsstörning och autismspektrumtillstånd hamnar först hos Arbetsförmedlingen, för att prövas mot den vanliga arbetsmarknaden.  Först när man ser att det inte fungerar blir DV aktuellt.

Skapa en särskild enhet
Den efterfrågan som finns på DV för dem på lägre utvecklingsnivå, har lett till tankar på att skapa en särskild enhet.   Den personal som ska arbeta med dem, ska ha särskilda kunskaper för just detta arbete. I praktiken finns denna enhet redan inom Camelonten, men än så länge i liten skala.
Hur man på Cameleonten bäst ska arbeta med dem som även har en psykiatrisk diagnos, är något arbetslaget, som nu består av hela tio personer, tillsammans funderar kring. Det är lätt att känna att man inte har tillräcklig kompetens och att man inte räcker till, när det handlar om svår ångest, depression, självmordtankar, psykos eller bipolaritet. Som läggs ovanpå utvecklingsstörning, autismspektrumtillstånd eller ADHD.

Ta makten över sitt liv
- För mig är frågan om hur vi hjälper brukarna att ta makten över sina egna liv central, säger Anna. Självbestämmandet är mycket viktigt, även om man har omfattande svårigheter. För att göra personalen bättre rustad att klara av att stötta och handleda brukare, handlar det både om att förankra sitt arbete i goda, grundläggande värderingar och i bra teorektisk och praktisk färdighet. Bland annat kommer vi att implementera Carpes yrkeskrav.

Fotnot: Carpes yrkeskrav är ett försök att formulera de grundläggande färdigheter som krävs för att arbeta med människor som har en funktionsnedsättning. De sex övergripande yrkeskraven handlar om: stöd och service, planering och administration, aktiviteter och relationer, kontakt och samspel, utveckling av arbetsplatsen, samt en hälsofrämjande inriktning.

Nyheter

Lediga platser

Solhjuletgruppen på Cameleonten arbetar på en bostadsrättsförening i Sollentuna.

Pilotfall sökes

Du som lever med långvarig psykisk ohälsa och råkat ut för bristande tillgänglighet.

Cameleonten Media

Nu finns en ny arbetsgrupp på Cameleonten. Vi kallar den för Cameleonten Media.

Fotomodeller på Camelonten

Cameleonten fick en förfrågan om vi hade deltagare som var intresserade av modelluppdrag för bildbyrån Maskots räkning.

Cameleonten undersöker på djupet!

Som ytterligare underlag för fortsatt utveckling av dagliga verksamhetens uppdrag och medarbetares yrkesroll, så kommer vi under de närmaste månaderna genomföra kvalitativa brukarundersökningar.

Nu går det bra för Camilla

Camilla Liljegren har varit knuten till Cameleontens dagliga verksamhet i tre år. Det senaste året har hon haft två olika praktikplatser ute på arbetsplats.

Cameleonten fyller fem år

I år är det fem år sedan Cameleontens dagliga verksamhet startade. Verksamhetschefen Anna Kirch och jobbcoachen Ulrika Sundbom har varit med från starten.

Vi trivs på BRF Solhjulet

Ja, nu är det snart jul och vi har arbetat vårt första halvår på Bostadsrättsföreningen Solhjulet.

Man kan mer än man tror.

Så säger elevassistent Johnny Lundin på Svedenskolan Mälarhöjden. Johnny har själv varit elev både på Svedenskolan Bergshamra och på Häggviks Gymnasium.

Öppna jämförelser

På denna länk från Socialstyrelsen kan du läsa mer om hur det är att jobba hos oss.

Få ett jobb!

Vi på Cameleonten kan hjälpa dig att hitta ett jobb som du trivs med. Vi ger dig det stöd du behöver för att kunna lyckas.

Gör din praktik hos oss

Du som går på gymnasiet och behöver stöd under din praktik kan göra praktik på eller genom oss.